Форма організації освітнього процесу - очна форма навчання